Hyppää sisältöön

Turvallisemman tilan periaatteet

Avartti-säätiön toiminnassa ja tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Pyydämme kaikkia toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuvia noudattamaan seuraavia periaatteita.

“Avoimen vuorovaikutuksen, oppimisen ja kohtaamisen tavoitteet toteutuvat paremmin silloin,kun jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, eikä kenenkään tarvitse pelätä syrjintää tai häirintää.“ (Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi)

OLEMME AVOIMIA

Kohtaamme uudet asiat ja ihmiset avoimin mielin. Otamme jokaisen tilanteen mahdollisuutena oppia ja kehittyä.

KUNNIOITAMME

Annamme muille ihmisille tilaa ja kunnioitamme heidän koskemattomuuttaan. Suhtaudumme kunnioittavasti emmekä esitä loukkaavia kysymyksiä. Pyydämme luvan kuvien ja videoiden ottamiseen ja niiden julkaisemiseen.

TUNNISTAMME OLETUKSEMME

Tuntematta toista ihmistä, emme voi tietää, millainen hän on ja miltä hänestä tuntuu. Annamme jokaisen olla oma itsensä.

KANNUSTAMME

Otamme huomioon toiset ihmiset kuuntelemalla ja kannustamalla heitä.

OTAMME VASTUUN

Otamme vastuun turvallisemmasta tilasta yhdessä muiden kanssa. Autamme ja tuemme muita. Jonkun loukatessa toista puutumme tilanteeseen. Epäonnistuessamme pyydämme anteeksi ja toimimme toisin seuraavalla kerralla.

OTAMME RENNOSTI

Pyrimme joustavaan ja mukavaan ilmapiiriin. Virheen tekeminen ei haittaa ja otamme siitä opiksi. Kysymme ja keskustelemme rohkeasti, vaikka emme olisikaan varmoja jostakin asiasta.

Ota yhteyttä tai anna palautetta