Hyppää sisältöön

Tietoa meistä

DofE-ohjelma tukee nuorten kasvua kehittävän ja mielekkään harrastustoiminnan kautta. Ohjelma vaikuttaa nuoren elämään positiivisilla muutoksilla ja uskolla siihen, että on mahdollisuus vaikuttaa oman elämänsä suuntaan. DofE:ssa nuoret voivat astua mukavuusalueensa ulkopuolelle ja kokeilla uusia tapoja toimia. Kannustamme nuoria tutkimaan rajojaan, oppimaan virheistä ja onnistumisista sekä voittamaan itsensä.

Toiminta-ajatuksena on tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua, vahvistaa osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä antaa valmiuksia toimia paikallisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

Löydä omat vahvuutesi

DofE-ohjelman kautta jokainen nuori voi löytää omat vahvuutensa, jotka eivät välttämättä pääse esille perinteisessä luokkahuoneessa.

Nuoret tarvitsevat mahdollisuuksia, tukea ja haasteita, löytääkseen oman paikkansa, potentiaalinsa ja päämääränsä. Kokemuksellinen oppiminen kehittää taitoja vastata elämän moninaisiin haasteisiin ja valmistavat nuoria kasvamaan vastuullisiksi aikuisiksi.

DofE on auttanut löytämään oman itseni. Sen ihmisen, joka ei anna periksi, vaan jatkaa, vaikka tavoitteet tuntuisivat mahdottomilta.

DofE innostaa vahvuuksien ja oman polun löytämiseen

Avartti-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea nuorisotyötä sekä nuorten monipuolista harrastamista kansallisesti ja kansainvälisesti kielellisestä, etnisestä tai sosioekonomisesta taustasta, asuinpaikasta tai koulutuksesta riippumatta.

DofE:n arvot ja toimintafilosofia:

Avoin kaikille

Ohjelmaan ovat tervetulleita kaikki 14–24-vuotiaat.

Vapaaehtoisuus

Osallistuminen on vapaaehtoista.

Ei kilpailua

Toiminnassa korostetaan kilpailun sijasta henkilökohtaista kasvua, eikä nuorten saavutuksia vertailla keskenään.

Joustavuus

Ohjelmaa voidaan toteuttaa paikallisten toimintaedellytysten ja osallistujien valmiuksien mukaan. Osallistuja valitsee itse harrastuksensa ja asettaa tavoitteensa.

Tasapainoisuus

Tavoitteena on vahvistaa osallistujaa kokonaisvaltaisesti ja auttaa häntä löytämään itsestään uusia voimavaroja.

Porrasteisuus

Osallistujien oma panos suunnittelussa ja toteutuksessa kasvaa asteittain ohjelmassa edettäessä.

Myönteisyys

Osallistuja oppii asettamaan itselleen realistisia tavoitteita. Mikäli osallistuja ei saavuta tavoitettaan, hänelle annetaan mahdollisuus harjoitella lisää ja yrittää uudelleen.

Sitoutuminen

Osallistuminen vaatii pitkäjännitteisyyttä ja sitoutumista.

Henkilökohtainen kasvu

Tavoitteena on, että nuori oppii uusia tietoja ja taitoja, arvostamaan muita ihmisiä sekä toimimaan yhteiskunnan jäsenenä.

Iloa ja huvia

Osallistuja saa uusia ystäviä ja kokemuksia, oppii uutta ja löytää uusia harrastuksia.

Tutustu kansainvälisiin selvityksiin  DofE:n vaikutuksista:

Kaikilla on mahdollisuus osallistua

Kulttuurien moninaisuus, tasa-arvo ja kansainvälisyys ovat ohjelman perusperiaatteita. Ohjelman avulla tuetaan kansainvälisyyttä, kulttuurien kohtaamista edistävää toimintaa ja rauhankasvatusta.

DofE-ohjelmaa käytetään myös toimintamenetelmänä esimerkiksi nuorten maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden integroimiseksi yhteiskuntaan.

Ota yhteyttä tai anna palautetta