Hyppää sisältöön

Tausta

The Duke of Edinburgh’s International Award -ohjelman (DofE) perustivat tohtori Kurt Hahn ja Edinburghin herttua prinssi Philip Isossa-Britanniassa vuonna 1956. He huomasivat varsin varhaisessa vaiheessa, että ohjelma ei ole kulttuurisidonnainen ja näin ollen sitä voidaan hyödyntää eri maiden nuorisokasvatustyössä.

Ohjelman perustajat uskoivat, että kokemusten kautta oppiminen voi muuttaa nuoria.Kokemuksellisen oppimisen avulla voidaan täydentää nuorten välttämättömiä elämäntaitoja sekä antaa nuorille mahdollisuuden kasvattaa luottamusta itseensä ja kykyynsä vaikuttaa omaan ympäristöönsä.

Elämyspedagogiikka

Ohjelman teoreettinen viitekehys perustuu elämyspedagogiikkaan. Yksi merkittävimmistä elämyspedagogiikan kehittäjistä oli saksalainen Kurt Hahn (1886–1974).

Kurt Hahnin kasvatusnäkemyksessä korostuivat yhteisöllisyys, toiminta, itsensä löytäminen sekä emotionaalisuus. Elämyspedagogisten toimintojen ideana on auttaa kasvatettavaa huomaamaan omat vahvuutensa, heikkoutensa ja tarpeellisuutensa.

Nuorelle joskus ylivoimaisia ponnistuksia vaativat tehtävät antavat onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat hänen itsetuntoaan. Nuori joutuu kokemaan myös epäonnistumisen hetkiä ja tappion tuskaa, mutta tässäkin tilanteessa nuori voi oppia jotakin uutta itsestään.

Erityisesti luonnossa tehty toiminta lisää nuoren rohkeutta, sinnikkyyttä sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja.

DofE Suomessa

Suomessa ohjelma aloitettiin opetusministeriön kehittämishankkeena vuonna 1999. Ensimmäisestä käytännön pilottikokeilusta vastasi Uudenkaupungin nuorisoyksikkö. Ministeriön tavoitteena oli kehittää ohjelmasta työmuoto, jonka avulla voitiin tehostaa työtä 14–24-vuotiaiden parissa. Ikäryhmä koettiin haasteelliseksi sitouttaa toimintaan niin nuorisojärjestöissä kuin kunnan ja seurakunnankin nuorisotyössä.

Vuosina 2000–2003 ohjelmaa koordinoitiin Suomen Nuorisoseurojen Liiton kautta. Ohjelma kuului vuosina 2003–2011 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n palveluihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Allianssin aloitteesta ohjelmaa organisoimaan perustettiin säätiö vuonna 2012. Vuoteen 2023 saakka ohjelma tunnettiin Suomessa nimellä Avartti, kunnes nimi muutettiin kansainväliseen muotoon DofE.

Ota yhteyttä tai anna palautetta