Hyppää sisältöön

Organisaatio mukaan DofE-ohjelmaan

Nuorten kanssa toimivat organisaatiot voivat ottaa DofE-ohjelman käyttöönsä. Yhteisöt hyötyvät monella tavalla siitä, että tarjoavat DofE-ohjelmaa nuorille. 

DofE-ohjelmaa tarjoamalla yhteisö: 

• Edistää nuorten osallisuutta

• Tukee nuorta kehittämään kykyjään ja rakentamaan yhteisöllisyyttä

• Tunnistaa ja tunnustaa harrastamisen kautta tapahtuvaa oppimista

• Tulee osaksi 130 maan kansainvälistä verkostoa

• Lisää työntekijöiden ja vapaaehtoisten ammatillista kasvua ja mahdollisuuksia

DofE-ohjelma on yhtenäinen ympäri maailman. Menetelmän vahvuus on siinä, että se muokkautuu osallistujan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti kenelle tahansa 14-24-vuotiaalle nuorelle.

Aikuiset toimivat tärkeässä roolissa nuorten tukena

DofE-ohjelma toimii työmenetelmänä, jonka voi ottaa käyttöönsä 14-24-vuotiaiden nuorten parissa toimivat ohjaajat. 

DofE-ohjelmassa aikuiset voivat toimia:

  • DofE-ohjaajina 
  • Lajiohjaajina / Mentoreina / Arvioitsijoina
  • Mukana seikkailuilla – esimerkiksi seikkailun arvioitsijana

Toimintaa järjestetään mm. nuorisotyön, oppilaitosten, seurakuntien, ryhmäkotien ja nuorisojärjestöjen toimesta ympäri Suomea.

Toimilupa mahdollistaa toiminnan aloittamisen

DofE-toiminnan voi aloittaa kun organisaatiossa/yhteisössä toimii vähintään yksi koulutettu DofE-ohjaaja ja organisaatio on hankkinut toimiluvan Avartti-säätiöstä. Toimilupa voidaan myöntää nuorten kanssa työskenteleville organisaatioille ja yhteisöille, jolloin he saavat luvan tuottaa DofE-ohjelmaa.

Toimilupa on organisaatiolle ilmainen, eikä toiminnassa ole jäsen- tai liittymismaksuja. Toimilupaa voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet, urheiluseurat ja nuorisojärjestöt. Toimilupaa ei myönnetä yksittäiselle henkilölle.

Hakiessaan toimilupaa paikallinen toimija sitoutuu toteuttamaan ohjelmaa kansainvälisten periaatteiden mukaisesti, mutta voivat organisoida toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Ota yhteyttä tai anna palautetta