Hyppää sisältöön

DofE-ohjelma

DofE:ssa jokainen voi muodostaa oman näköisen ohjelman, valitsemalla harrastukset ja tavoitteet omista kiinnostuksista lähtien.

Ohjelma koostuu kolmesta tasosta ja neljästä osiosta. Tehtyään valitsemansa tason osallistuja saa tunnustuksen, joka on pronssinen, hopeinen tai kultainen merkki sekä kansainvälisen todistuksen osallistumisesta DofE-ohjelmaan.

Ohjelman kolme tasoa ovat:

Pronssi – 14 vuotta täyttäneet. Vähimmäiskesto 6 kuukautta. Seikkailu koostuu kahdesta päivästä yhdestä yöstä.

Hopea – 15 vuotta täyttäneet. Vähimmäiskesto 12 kuukautta (pronssin tehneille 6 kk). Seikkailu koostuu kolmesta päivästä ja kahdesta yöstä. 

Kulta – 16 vuotta täyttäneet. Vähimmäiskesto 18 kuukautta (hopean tehneille 12 kk). Seikkailu koostuu neljästä päivästä ja kolmesta yöstä. Kulta tasoon kuuluu myös Projekti. 

Osallistuja voi aloittaa haluamaltaan tasolta ikärajojen puitteissa.

DofE-ohjelmassa on neljä osiota:

  • Vapaaehtoisuus
  • Taito
  • Liikunta
  • Seikkailu

Lisäksi kultatasoon kuuluu Projekti.

Ohjelmassa voi hyödyntää vanhoja harrastuksia tai aloittaa uusia.

Osallistuja voi omasta innostuksestaan riippuen aloittaa yhdellä harrastuksella tai tehdä kaikkia toimintoja samanaikaisesti. Ohjelmaa voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Seikkailu ja kultatason Projekti toteutetaan ryhmänä.

Ohjelman voi tehdä melkein miten tahansa haluaa, joten omien tavoitteiden asettaminen ja niihin tähtääminen on ollut sekä mukavan haastavaa että mielekästä.

Taito

Osallistuja valitsee jonkin itseään kiinnostavan lajin opeteltavaksi taidokseen.

Taitolajit voivat olla tiedollisia valmiuksia lisääviä, esimerkiksi kielten opiskelua, historian tutkimista, koodaamista tai erilaisiin kulttuureihin tutustumista. Osallistuja voi valita myös kädentaitoja edistäviä lajeja, kuten käsityöt, huonekalujen kunnostus tai autojen ja koneiden korjaus.

Taitolajit voivat olla myös ilmaisullisia, kuten teatteri, musiikki, maalaus tai videoiden tekeminen.

Vapaaehtoisuus

Tavoitteena on olla avuksi muille ja oppia käytännön tekemisen kautta. Se voi olla toimintaa jonkun henkilön, ryhmän, yhteisön, eläinten tai luonnon hyväksi. Vapaaehtoisuus voi olla esimerkiksi koulun oppilaskunnan toimintaan, hyväntekeväisyystapahtumaan tai ympäristönsuojeluprojektiin osallistumista.

Liikunta

Osallistuja voi valita liikuntamuodokseen itseään kiinnostavan liikuntalajin. Liikunnassa voi harrastaa tuttua urheilulajia tai kokeilla jotakin uutta. Liikunta voi olla yksilö-, pari- tai joukkuelaji. Osallistuja voi myös kokeilla useita liikuntalajeja

Liikuntaa voi olla esimerkiksi kävely, pyöräily, skeittaus tai parkour.

Seikkailu

Seikkailu-osiossa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat 4–7 hengen ryhmässä yhteisen vaelluksen tai tutkimusmatkan luonnossa. Ryhmä päättää, tekeekö se seikkailun esimerkiksi jalan, polkien, meloen, hiihtäen, ratsastaen tai soutaen.

Projekti

Kultatasolla osallistuja suunnittelee ja toteuttaa itseään kiinnostavan projektin. Projektin voi tehdä Suomessa tai ulkomailla. Projekti voi olla esimerkiksi leirin/tapahtuman järjestäminen tai ympäristönsuojeluun osallistuminen.

Ota yhteyttä tai anna palautetta