Hyppää sisältöön

Avartti-ohjaaja

Ohjaajalle Avartti on työväline, jolla sitouttaa nuoria pitkäaikaiseen, tavoitteelliseen toimintaan. Avarttia voidaan käyttää työvälineenä nuoriso- ja kasvatustyötä tekevissä järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja oppilaitoksissa.

Avartin ohjaajina voivat toimia esimerkiksi nuorisotyöntekijät, opettajat, vanhemmat sekä eri lajien taitajat ja harrastajat. Ohjaajan tehtävänä on toimia mahdollistajana ja tukijana.  Ohjaaja auttaa nuorta lajien valitsemisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä valmentautumisessa ja suunnitelmien tekemisessä. Ohjaaja varmistaa, että nuoren valitsema harrastus on hänen ikäänsä ja käytössä oleviin voimavaroihinsa nähden realistinen ja turvallinen.

Olen saanut suorittaa ohjelmaa omassa tahdissani ja oman näköisesti. Vierelläni on kulkenut ohjaaja, joka tarpeen tullen ei ole päästänyt minua lipumaan liian väljille vesille.

Ohjaajan tukena voi toimia lajiohjaajia, jotka ovat nuoren valitseman harrastuksen henkilökohtaisia ohjaajia. He voivat olla esimerkiksi erilaisten yhdistysten ohjaajia, valmentajia tai vapaaehtoisia.

Avartti-toimisto tukee paikallisia ohjaajia järjestämällä koulutuksia, toimittamalla materiaaleja, antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottamalla kansainvälisistä mahdollisuuksista. Ohjaajat voivat kehittää ammattitaitoaan osallistumalla Avartin kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.

Voit ryhtyä ohjaajaksi käytyäsi Avartti-koulutuksen. Koulutus antaa nuorisokasvatuksen ammattilaisille ja vapaaehtoisille valmiudet toteuttaa Avartti-ohjelmaa.

Ota yhteyttä tai anna palautetta