Hyppää sisältöön

Hankkeet

Accessible Award Finland 2021-2024
Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja levittää osallistumisen ja harrastamisen muotoja muita heikommassa asemassa oleville nuorille. Hankkeen yhteistyökumppanina on Ammattiopisto Luovi. Hanke saa rahoitusta Three Funds -rahastosta.

Romani- ja maahanmuuttajanuorten kasvun tukeminen nuorisotyön menetelmin 2024

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten hyvinvointia ja minäpystyvyyttä. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat maahanmuuttajatyötä tekevät yhteisöt ja romaniyhdistykset. Hanke saa rahoitusta Opetus-ja kulttuuriministeriöstä.

Step forward with DofE & 4H 2024-2026

Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja levittää vapaaehtoistoimintaa sekä lisätä nuorten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen 4H-liitto ja paikalliset 4H-yhdistykset. Hanke saa rahoitusta The Duke Of Edinburgh´s International Award Foundation:in Three Funds-rahastosta.

Ota yhteyttä tai anna palautetta