Hyppää sisältöön

Erasmus+ Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus – yhteistyössä on voimaa

Erasmus+ -ohjelma on tunnettu mahdollisuuksistaan tukea koulutusta, nuorisotyötä ja urheilua Euroopassa. Sen tarjoama nuorisotyöntekijöiden vaihto on ainutlaatuinen tilaisuus ammattilaisille laajentaa näkökulmiaan ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Tämänkertainen vaihto toi yhteen irlantilaisen Gaisce – President´s Award -kumppaniorganisaation ja suomalaiset nuorisotyön ammattilaiset, luoden pohjan merkittävälle kansainväliselle yhteistyölle ja oppimiskokemukselle molemmin puolin.

Vaihdon aikana irlantilaiset työntekijät sukelsivat syvälle suomalaisen nuorisotyön ytimeen, vieraillen mm. Suomen Romanifoorumissa, Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa ja Kouvolan nuorisopalveluissa. Vierailut tarjosivat heille kuvan siitä, miten Suomessa tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä monipuolisesti sekä inklusiivisesti.

Erityisen huomion kohteena olivat suomalaiset nuorisokeskukset ja vaihto päättyikin vierailuun Anjalan nuorisokeskukseen. Vaihtoon osallistujat pääsivät näkemään, miten keskukset edistävät nuorten sosiaalista ja henkistä hyvinvointia sekä tukevat nuorten kanssa toimivia organisaatioita kasvatustyössä.

Vaihdon kohokohtana oli Irlannin suurlähettilään Ruth Parkinin järjestämä vastaanotto, joka toi yhteen vaihtoon osallistuvat ja laajemman yhteistyöverkoston. Tämä tilaisuus ei ainoastaan vahvistanut olemassa olevia suhteita vaan myös tarjosi uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön, korostaen kansainvälisen yhteistyön merkitystä nuorisotyössä.

Erasmus+ nuorisotyöntekijöiden vaihto osoitti jälleen kerran, kuinka tärkeää on jakaa tietoa, kokemuksia ja parhaita käytäntöjä kansainvälisesti. Se ei ainoastaan rikasta osallistujien ammatillista osaamista vaan myös edistää kulttuurien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta. Kun Irlannin ja Suomen nuorisotyön ammattilaiset jatkavat yhteistyötä ja ideoita, he rakentavat siltaa maiden välille, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen, hyödyttäen nuoria ja yhteisöjä molemmissa maissa.

Vaihto jätti osallistujille pysyvän vaikutuksen ja innostuksen jatkaa työtä nuorten hyväksi, rikastuttaen heidän näkemyksiään ja keinojaan tukea nuorten kehitystä. Se on osoitus siitä, miten kansainvälinen yhteistyö voi valaista uusia polkuja ja luoda uusia mahdollisuuksia nuorisotyössä.

Jaa somessa:

Ota yhteyttä tai anna palautetta